古诗文网 下载APP
推荐 诗文 名句 作者 古籍
刘彻

刘彻

汉武帝刘彻(公元前156年-前87年),西汉的第7位皇帝,杰出的政治家、战略家、诗人。刘彻开拓汉朝最大版图,在各个领域均有建树,汉武盛世是中国历史上的三大盛世之一。晚年穷兵黩武,又造成了巫蛊之祸,征和四年刘彻下罪己诏。公元前87年刘彻崩于五柞宫,享年70岁,谥号孝武皇帝,庙号世宗,葬于茂陵。► 16篇诗文

古诗文网 APP客户端 立即打开

轶事典故

名字轶事
 汉武帝幼年曾以彘(彘即猪)为名的说法出于志怪小说《汉武故事》:“景帝亦梦高祖谓已曰:‘王美人得子。’可名为彘。’及生男,因名焉。”
 而《史记·孝景本纪》和《汉书·孝景纪第五》已经明确写明刘彻被立为胶东王前,名字已经是彻了,根本没有使过彘字。即使是后世的司马

展开阅读全文 ∨

评价

总评
 汉武帝开创了西汉王朝最鼎盛繁荣的时期,是中国封建王朝第一个发展高峰,他的治理使汉朝成为当时世界上最强大的国家。
 《汉书》评叙刘彻“雄才大略”,《谥法》说“威强睿德曰武”,就是说威严,坚强,明智,仁德叫武。在中国历史书内,“秦皇汉武”经常互相衔接。他的功业,对中

展开阅读全文 ∨

生平

早期经历
 汉武帝生于汉景帝前元年(公元前156年);据《史记》、《汉书》的后妃传记载,汉武帝生于汉文帝后七年(公元前157年)六月。母王氏,汉景帝中子。其母王氏在怀孕时,汉景帝尚为太子。王氏梦见太阳进入她的怀中,告诉景帝后,景帝说:“此贵征也。”刘彻还未出生,他的祖父汉文帝就逝世

展开阅读全文 ∨

陵寝墓地

 在西汉的11座帝陵中,最大的当数汉武帝茂陵。茂陵位于陕西省咸阳市下辖的兴平市东北原上,西距兴平市12公里,东距咸阳市15公里。其北面远依九嵕山,南面遥屏终南山。东西为横亘百里的“五陵原”。此地原属汉时槐里县之茂乡,故称“茂陵”。它高46.5米,顶端东西长39.25米,南北宽40.60米。据《关中
展开阅读全文 ∨

著述

 刘彻不但是政治家,也是一位爱好文学、提倡辞赋的诗人。明人王世贞以为,其成就在“长卿下、子云上”(《艺苑卮盐》)其他存留的诗作,《瓠子歌》、《天马歌》、《悼李夫人赋》也“壮丽鸿奇”(徐祯卿《谈艺录》),为诗论家所推崇。

 他的这首清丽隽永,笔调流畅的《秋风辞》,历来为人们所

展开阅读全文 ∨

为政举措

政治
 汉武帝即位初,一方面政治形势比较稳定,国家经济状况也比较好,另一方面诸侯王国的分裂因素依然存在,边境匈奴袭扰不断,而封建统治思想尚待确立。

 加强中央集权
 为加强中央集权,武帝接受主父偃的建议,颁布推恩令,即允许诸王将自自己的土地分给子弟,建

展开阅读全文 ∨

家族成员

家世
曾祖父:太祖高皇帝刘邦、曾祖母:(追谥)高皇后薄氏
祖父:太宗孝文皇帝刘恒、祖母:孝文皇后窦氏
外祖父:王仲、外祖母:臧儿,故燕王臧荼孙。
父亲:孝景皇帝刘启、母亲:孝景皇后王氏

后妃

皇后
陈皇后,生卒年

展开阅读全文 ∨

生日争议

 《史记》王太后传云“未生而孝文帝崩,孝景帝即位,王夫人生男。”而索隐《汉武故事》云“帝以乙酉年七月七日生于猗兰殿”,《汉书》王太后传云“未生而文帝崩,景帝即位,王夫人生男。”,《史记》与《汉书》皆以武帝生于景帝即位后而孕于文帝去世前,汉文帝崩于后七年六月己亥(公元前157年7月6日)时武帝

展开阅读全文 ∨
刘彻的诗文
背诵 赏析 注释 译文

秋风辞

两汉刘彻

秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归。
兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。
泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波。
箫鼓鸣兮发棹歌,欢乐极兮哀情多。
少壮几时兮奈老何!
背诵 赏析 注释 译文

武帝求茂才异等诏

两汉刘彻

 盖有非常之功,必待非常之人,故马或奔踶而致千里,士或有负俗之累而立功名。夫泛驾之马,跅弛之士,亦在御之而已。其令州郡察吏民有茂材异等可为将相及使绝国者。
背诵 赏析 注释 译文

天地

两汉刘彻

天地并况,惟予有慕,爰熙紫坛,思求厥路。
恭承禋祀,缊豫为纷,黼绣周张,承神至尊。
千童罗舞成八溢,合好效欢虞泰一。
九歌毕奏斐然殊,鸣琴竽瑟会轩朱。
璆磬金鼓,灵其有喜,百官济济,各敬厥事。
盛牲实俎进闻膏,神奄留,临须摇。
长丽前掞光耀
查看更多刘彻的诗文>>